Afstelgegevens voor de transmissie


Vooral bij werkzaamheden aan de motor maar ook bij diverse andere onderdelen van de Kever zul je ontdekken dat er delen moeten worden afgesteld om zo een goed werkend geheel te krijgen. In de meeste gevallen moeten deze onderdelen regelmatig worden gecontroleerd of de afstelling nog klopt, dit heeft te maken met de slijtage van het af te stellen deel. Neem het afstellen serieus en raadpleeg de Paruzzi dealer bij jou in de buurt bij enige twijfel, of wanneer je niet in het bezit bent van het juiste gereedschap. Foutief afgestelde delen kunnen leiden tot grote schade.

Vrije slag koppelingspedaal: 10-20 mm

Opmerking:
vrije slag wordt gemeten aan de bovenzijde van het koppelingspedaal, afstelbaar door het in of uitdraaien van de vleugelmoer aan het uiteinde van de koppelingskabel. Controleer de vrije slag na enige malen intrappen van het koppelingspedaal. Let op dat de vleugelmoer met de twee nokjes in de daarvoor bestemde uitsparingen van de koppelingshefboom valt en houdt het draadeind van de kabel met een tang vast terwijl de vleugelmoer wordt aangedraaid.

Doorbuiging koppelingskabel: 25-45 mm

Opmerking:
De doorbuiging van de buitenkabel (A) wordt gemeten tussen de plaats waar de buitenkabel in het chassis wordt gestoken en bij de steun aan het transmissiehuis. Deze doorbuiging is afstelbaar door het plaatsen van afstelringen tussen het uiteinde van de buitenkabel en de steun aan het transmissiehuis (B). Als bij het wegnemen van alle afstelringen de doorbuigen nog te sterk is moet de koppelingskabel worden uitgebouwd en de geleidebuis aan de achterzijde worden ingekort. Het is ook mogelijk dat er een verkeerde buitenkabel is gemonteerd, er zijn twee lengtes leverbaar (zie hoofdstuk 28).

Versnellingshendel afstelling: zie opmerking

Opmerking:
1. Schakel de tweede versnelling in en draai de twee bevestigingsbouten los.

2. Trap nu de koppeling in richt de versnellingshendel zorgvuldig in de 2e versnelling. Hierbij moet de hendel precies haaks op de dwarsrichting van de wagen staan en ca 11º naar achter hellen.

3. Druk de aanslagplaat onder het schakelblok met een schroevendraaier zo ver naar links dat de plaat tegen de borst van de versnellingshendel (pijl) ligt. De hendel mag hierbij niet van stand veranderen.

4. In deze stand de bouten weer vastdraaien.

Voorwiellagersspeling: 0.03-0.12 mm

Opmerking:
De wiellagerspeling moet worden afgesteld met een klokmicrometer. Indien de speling boven de 0.12 mm komt dient het lager opnieuw te worden afgesteld. Draai de borgbout los van de naafmoer en draai de naafmoer vast tot de voorgeschreven speling wordt waargenomen. Draai vervolgens de borgbout weer vast op een moment van 13 Nm

Stuurspeling: maximaal 25 mm

Opmerking:
De stuurspeling wordt gemeten,met de voorwielen in de middenstand, aan de rand van het stuurwiel. Gij bij een te grote speling als volgt te werk: plaats de auto op bokken en draai het stuurwiel geheel naar rechts of links, Draai de borgmoer los en draai de stelschroef (B) met een inbussleutel zover vast tot aan de flexible koppeling geen speling meer voelbaar is. Houd de stelschroef vast terwijl de borgmoer weer wordt vastgezet. Draai het stuur van aanslag tot aanslag; indien dit met zware punten verloopt, moet de afstelling worden herhaald. Indien de overmatige stuurspeling nog niet is opgeheven, moet de rol t.o.v de stuurworm opnieuw worden afgesteld. Plaats de auto weer met de vier wielen op de grond met de voorwielen in de rijrichting. Verwijder het dekseltje in de kofferruimte, draai het stuurwiel een kwart slag naar rechts of naar links, Draai de borgmoer van de stelbout (A) in het stuurhuisdeksel los en draai de stelbout ca. één slag terug. Draai vervolgens de stelbout aan, tot er contact tussen stuurworm en rol voelbaar is . Houd de stelbout in deze stand terwijl de borgmoer met 20-25 Nm wordt vastgezet. Controleer bij een stuurwieluitslag van 90º aan beide zijden de vrije slag. Indien de speling aan één zijde groter is dan de andere, moet met het stuurwiel naar de zijde van de grootste speling gedraaid, de afstelling opnieuw worden uitgevoerd. Het stuurwiel moet nadat de auto met een snelheid van 15-20 km/h een bocht heeft gemaakt, uit zichzelf tot op ca 45º na in de rechtuitstand terugdraaien. Indien de stuurspeling na deze afstelling nog groter is dan 25 mm dan wijst dit op een versleten stuurhuis wat aan vervanging toe is. Deze afstelgegevsn zijn alleen van toepassing op de 12/13/1500 kever en de 1302 en 1303 t/m 7/1974.

Vrije slag rempedaal: 4-7 mm

Opmerking:
Gemeten aan de bovenrand van het rempedaalrubber en wordt afgesteld door het uit of indraaien van de pedaaldrukstang.

Afstelling trommelremmen: zie opmerking

Opmerking:
Afstellen van de remschoenen gaat als volgt; zet de handrem los en trap het rempedaal enige malen in om de remschoenen te centreren. Draai via de opening in de remankerplaat de stelmoeren van elke remschoen met behulp van een schroevendraaier gelijkmatig tot de remschoenen de remtrommel raken en draai vervolgens 3-4 tanden terug, tot de trommel weer vrij draait.

Afstelling handrem: zie opmerking

Opmerking:
Krik de auto aan de achterzijde op en stel de trommelremmen af. Draai de borgmoeren op het draadeind van de kabels naast de handrem los. Trek de handrem 5 klikken aan en span de kabels zodanig dat de achterwielen nog juist met de hand draaibaar zijn. Draai de borgmoeren weer vast